HND: Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi bán niên gấp 3,2 lần nhờ giảm chi phí khấu hao

Vietnam Daily - 14/07/2022 2:54:50 CH


Theo BCTC quý 2/2022, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) ghi nhận lãi ròng tăng mạnh do giãn khấu hao tài sản.
 
Cụ thể, doanh thu thuần của HND đạt gần 2.664 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm 3%, còn hơn 2.297 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp của Công ty tăng 40%, lên hơn 366 tỷ đồng.
Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 28%, xuống còn hơn 25 tỷ đồng. Qua đó, HND thu về gần 280 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 49% so cùng kỳ.
HND cho biết giá vốn giảm chủ yếu do sản lượng điện thực phát giảm so với quý 2/2021 là 330 triệu kWh. Bên cạnh đó, việc giãn khấu hao một số tài sản cũng làm chi phí khấu hao giảm.

 
Trong bán niên, doanh nghiệp nhiệt điện có doanh thu thuần hơn 5.203 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ. Lợi nhuận ròng bán niên của HND gấp 3,2 lần cùng kỳ, lên gần 538 tỷ đồng.
Năm 2022, HND đặt mục tiêu đạt gần 10.575 tỷ đồng doanh thu và hơn 596 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 16% và 24% so với thực hiện năm 2021.
So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được gần 95% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau nửa năm.
Tại ngày 30/06/2022, tổng tài sản tăng 12% so với đầu năm, đạt hơn 9.723 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 22% so với đầu năm, lên gần 3.015 tỷ đồng. Công ty có gần 775 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn và 775 tỷ đồng dư nợ vay dài hạn, lần lượt giảm 6% và 32% so với đầu năm.
 

Các tin liên quan