PJT: Quyết định và Nghị quyết họp của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 và các vấn đề khác

HOSE - 14/07/2022 5:24:00 CH


Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex thông báo Quyết định và Nghị quyết họp của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 và các vấn đề khác như sau:

Các tin liên quan