TPB: HĐQT thông qua việc tái cấp giữ nguyên hạn mức tín dụng và hạn mức cam kết tài chính cho Công ty TNHH Phần mềm FPT

HOSE - 14/07/2022 5:20:00 CH


 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong thông báo HĐQT thông qua việc tái cấp giữ nguyên hạn mức tín dụng và hạn mức cam kết tài chính cho Công ty TNHH Phần mềm FPT như sau:

Các tin liên quan