UDJ: Lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 tăng trưởng 29%

- 15/07/2022 8:50:00 SA


CTCP Phát triển Đô thị (Becamex UDJ, mã chứng khoán: UDJ) đã công bố BCTC quý 2 và lũy kế bán niên 2022. Lũy kế bán niên 2022, doanh thu thuần đạt 57 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, Becamex UDJ thu lãi ròng bán niên khoảng 21.6 tỷ đồng.

Cụ thể, tính riêng quý 2, doanh thu thuần đạt gần 45.2 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Do chi phí giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp của Becamex UDJ ghi nhận xấp xỉ 22 tỷ đồng, tăng 21.2% so với thực hiện trong quý 2 năm trước.

Khấu trừ đi các khoản chi phí và thuế, Becamex UDJ ghi nhận lãi ròng hơn 17 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Theo giải trình, UDJ cho biết trong quý 2, công ty đã đẩy mạnh tiêu thụ và bàn giao nhà nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2021, đồng thời kiểm soát và tiết giảm một số khoản chi phí trong giá vốn dẫn đến LNST có sự tăng trưởng vượt trội 2 chữ số như trên.

Luỹ kế bán niên 2022, doanh thu thuần đạt 57 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí, Becamex UDJ thu lãi ròng hơn 21 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với kết quả cùng kỳ 2021 tương đương EPS đạt 1,308 đồng.

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của Becamex UDJ đã tăng thêm 1.2% so với đầu năm, đạt hơn 592 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục tiền và tương đương tiền ghi nhận hơn 30 tỷ đồng, tăng thêm 3 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 126 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm 2022.

Nợ phải trả của Becamex UDJ tại thời điểm cuối năm ghi nhận hơn 321 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Khoản người mua trả tiền trước đạt hơn 111 tỷ đồng, giảm 32 tỷ đồng so với đầu năm.

Màu Văn Trung

Các tin liên quan