HAI: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ

HOSE - 15/07/2022 5:23:00 CH


Công ty Cổ phần Nông dược HAI công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộnhư sau:

Các tin liên quan