VSI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch liên danh ký hợp đồng thi công xây lắp với Tổng Công ty Viwaseen

HOSE - 18/07/2022 5:52:00 CH


 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch liên danh ký hợp đồng thi công xây lắp với Tổng Công ty Viwaseen như sau:

Các tin liên quan