HAG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phếu riêng lẻ năm 2022

HOSE - 19/07/2022 9:50:00 SA


Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phếu riêng lẻ năm 2022 như sau:

Các tin liên quan