DVP: Báo lãi tăng nhẹ, cổ phiếu DVP được đánh giá có tiềm năng

Báo Dân Việt - 19/07/2022 4:47:00 CH


Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cảng Đình Vũ (DVP) đạt doanh thu 299 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 136,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.

Quý II/2022, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HoSE: DVP) ghi nhận doanh thu đạt 156,8 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 5,6% xuống 57,8 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 99 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 28% lên 14,6 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm mạnh 99% từ 74,1 triệu đồng xuống 592 nghìn đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 24,2% xuống 11,1 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2022, Cảng Đình Vũ báo lão 81,7 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ 2021 (81,3 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DVP đạt doanh thu 299 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 136,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2022 của DVP

Tổng tài sản của DVP tính đến cuối tháng 6 đạt 1.384 tỷ đồng, giảm 7,6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 78% với 1080 tỷ đồng, trong đó đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có 941 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn 58,7 tỷ đồng, hàng tồn kho 11,5 tỷ đồng (tăng 20,5%). Nợ phải trả giảm 14% xuống 108,7 tỷ đồng, tất cả đều là nợ ngắn hạn, tron đó phải trả người lao động 28,7 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp 25,4 tỷ đồng...

Năm 2022, doanh nghiệp cảng lên kế hoạch doanh thu 725 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 345 tỷ đồng; cùng tăng 19% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu 30%.

Năm 2022, CTCK Mirae Asset Việt Nam dự kiến hoạt động khai thác cảng của DVP vẫn diễn ra ổn định với sản lượng container thông quan ở mức 600,000 TEU (đi ngang so với năm 2021). Cổ tức dự kiến từ SITC - Đình Vũ duy trì quanh 30 tỷ đồng (đi ngang). Mirae Asset dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của DVP lần lượt 600 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ và 278,6 tỷ đồng, đi ngang.

Hiện tại, Mirae Asset tiếp tục duy trì lợi suất yêu cầu (RRR) là 10% và tốc độ tăng trưởng dài hạn sau năm 2025 ở mức 3%. Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do cho chủ sở hữu (FCFE), Mirae Asset xác định mức giá hợp lý của cổ phiếu DVP là 65.000 đồng/cp.

Tuy vậy, vẫn cần chú ý tới yếu tố rủi ro là hoạt động của cảng Lạch Huyện sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của DVP khi các hãng tàu chuyển sang khai thác cảng này với các tàu tải trọng lớn; tiềm năng đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty so với ngành và thị trường chung.

Bên cạnh đó, áp lực từ xu hướng tăng lãi suất trên toàn cầu ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định điều hành lãi suất. Đó là các yếu tố không chắc chắn có thể làm thay đổi giá trị của doanh nghiệp và cổ phiếu DVP.

Tạm đóng cửa phiên sáng 19/7, cổ phiếu DVP giao dịch ở mức 51.200 đồng/cp (giảm 0,58%).

 

Ong Lý

Các tin liên quan