PHC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

HOSE - 19/07/2022 5:27:00 CH


Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

Các tin liên quan