MIG: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

HOSE - 19/07/2022 5:50:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (mã CK: MIG) được thay đổi đăng ký niêm yết với nội dung như sau:

Các tin liên quan