PVB: Kinh doanh dưới giá vốn, lỗ gộp quý thứ 8 liên tiếp

BizLive - 19/07/2022 10:38:15 CH


6 tháng đầu năm 2022, PVB ghi nhận 8,7 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm đến 68,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận 6 tháng giảm còn 3,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 15 tỷ đồng.

 
Dù hoàn nhập dự phòng hơn 11 tỷ đồng, PV Coating (PVB) vẫn lỗ 653 triệu đồng trong quý 2/2022 (Ảnh minh họa)
 
CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating, mã PVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với doanh thu thuần chỉ đạt 4,7 tỷ đồng, giảm gần 72% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến PVB lỗ gộp hơn 7,9 tỷ đồng (là quý thứ 8 liên tiếp kinh doanh dưới giá vốn) trong khi cùng kỳ lỗ 2,1 tỷ đồng.
 
Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty đạt 2,2 tỷ đồng, giảm gần 12,8% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều lần lượt tăng 561% và 8,8% so với cùng kỳ.
 
Dù công ty ghi nhận hơn 11 tỷ đồng thu nhập khác (từ hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình) song kết quả, PVB vẫn chịu lỗ sau thuế 653 triệu đồng trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế hơn 5 tỷ đồng.
 
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, PVB ghi nhận 8,7 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm đến 68,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận 6 tháng giảm còn 3,5 tỷ đồng nhưng vẫn là con số đáng ghi nhận so với mức lỗ hơn 15 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
 
Năm 2022, PVB đặt mục tiêu doanh thu đạt 101,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý 2, PVB đã vượt gần 30% kế hoạch lãi cả năm 2022.
 
Thời điểm 30/6, tổng tài sản của PVB đã giảm 6,6% so với đầu năm, xuống 422 tỷ đồng. Khoản phải thu giảm hơn 42% xuống mức 20 tỷ đồng. Ngược lại, tiền gửi lại tăng hơn 23% so với đầu kỳ lên 31 tỷ đồng. Mặt khác, tổng nợ phải trả của PVB đã giảm 45% so với đầu năm xuống 40 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn. Dòng tiền kinh doanh của công ty cũng đang âm hơn 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 70 tỷ đồng.
 

Các tin liên quan