PJT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 20/07/2022 10:39:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex như sau:

Các tin liên quan