PIT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021 và khắc phục cảnh báo

HOSE - 20/07/2022 2:53:00 CH


Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021 và khắc phục cảnh báo như sau:

Các tin liên quan