VDP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

HOSE - 20/07/2022 5:39:00 CH


Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

Các tin liên quan