TTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

HOSE - 21/07/2022 5:17:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (mã CK: TTA) như sau:

Các tin liên quan