VPH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 21/07/2022 5:28:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã CK: VPH) như sau:

Các tin liên quan