HUB: Báo lãi giảm 26% do hụt lợi nhuận liên doanh, liên kết

Vietnam Daily - 22/07/2022 2:42:42 CH


Lợi nhuận sau thuế của HUB đạt gần 19 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ do lợi nhuận gộp giảm và hụt lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết.
 
CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB) công bố BCTC quý 2/2022 với doanh thu giảm 15% về còn 125 tỷ đồng, lãi gộp giảm mạnh 18% còn 30 tỷ, theo đó biên lãi gộp giảm từ 24,6% về 23,9%.
Doanh thu tài chính giảm 29% về 1,9 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết cũng giảm 85% về 1,64 tỷ đồng. Bù lại thì chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 51,5% về 10,74 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Sau cùng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 19 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận giảm chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm và hụt lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết.

 
Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Xây lắp Thừa Thiên Huế ghi nhận doanh thu đạt 204 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 36,96 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ.
Được biết, trong năm 2022, HUB đặt kế hoạch doanh thu 550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,6% và 3,2% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 56,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
Tính tới 30/6, tổng tài sản của Xây lắp Thừa Thiên Huế tăng 4,4% so với đầu năm lên 827 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 208,6 tỷ đồng, tồn kho tăng 10% lên 171,5 tỷ đồng.
 

Các tin liên quan