LIX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2022

HOSE - 25/07/2022 3:24:00 CH


Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch kinh doanh quý 3/2022 như sau:

Các tin liên quan