PIT: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thực hiện giao dịch với các đối tượng có liên quan

HOSE - 25/07/2022 4:45:00 CH


Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thực hiện giao dịch với các đối tượng có liên quan như sau:

Các tin liên quan