ROS: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE - 26/07/2022 10:52:00 SA


Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

Các tin liên quan