PAC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

HOSE - 26/07/2022 5:55:00 CH


Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền như sau:

Các tin liên quan