TDH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE - 27/07/2022 9:10:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) như sau:

Các tin liên quan