TTA: Giải trình chênh lệch LNST BCTC Tổng hợp quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 28/07/2022 4:02:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành giải trình chênh lệch LNST BCTC Tổng hợp quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan