IJC: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó TGĐ

HOSE - 28/07/2022 4:49:00 CH


Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó TGĐ như sau:

Các tin liên quan