ELC: Giải trình chênh lệch KQKD quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 20222 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 28/07/2022 4:49:00 CH


Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM giải trình chênh lệch KQKD quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 20222 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan