KHG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khải Hoàn

HOSE - 28/07/2022 4:47:00 CH


Nguyễn Khải Hoàn thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land như sau:

Các tin liên quan