VIP: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Ban kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

HOSE - 28/07/2022 5:06:00 CH


Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Ban kiểm toán nội bộ (kèm quy chế) như sau:

Các tin liên quan