TTE: Giải trình chênh lệch KQKD HN và riêng quý 2/2022 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 28/07/2022 5:45:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh giải trình chênh lệch KQKD HN và riêng quý 2/2022 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan