HID: Giải trình biến động KQKD HN và riêng quý 1 năm tài chính 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 29/07/2022 10:28:00 SA


Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam giải trình biến động KQKD HN và riêng quý 1 năm tài chính 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan