APH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nirav Sudhir Patel

HOSE - 29/07/2022 11:02:00 SA


Nirav Sudhir Patel thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings như sau:

Các tin liên quan