DRH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

HOSE - 29/07/2022 2:14:00 CH


Công ty Cổ phần DRH Holdings công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021 như sau:

Các tin liên quan