PGD: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của TV độc lập HĐQT

HOSE - 29/07/2022 4:13:00 CH


Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của TV độc lập HĐQT như sau:

Các tin liên quan