CKG: Giải trình BCTC quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 29/07/2022 7:05:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang giải trình BCTC quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan