VCG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

HOSE - 01/08/2022 9:55:00 SA


Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021 như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan