TTF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua cổ phần của CTCP Tekcom Central

HOSE - 01/08/2022 10:06:00 SA


Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương mua cổ phần của CTCP Tekcom Central như sau:

Các tin liên quan