ANT: Thông qua nội dung hợp đồng cho CTCP Vật tư Ba Nông vay vốn và khắc thêm một con dấu tròn của Công ty để phục vụ công việc tại văn phòng TPHCM

HNX - 01/08/2022 2:52:00 CH


.

Các tin liên quan