PHC: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 01/08/2022 3:29:00 CH


Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings giải trình chênh lệch LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan