CRC: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2022

HOSE - 01/08/2022 3:34:00 CH


 Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2022 như sau:

Các tin liên quan