VJC: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 01/08/2022 5:23:00 CH


Công ty Cổ phần Hàng không VietJet giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan