BAF: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Tổng hợp quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 02/08/2022 10:11:00 SA


Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Tổng hợp quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan