HPX: Hoạt động tài chính 'kéo sập' lợi nhuận quý II

VietNam Finance - 02/08/2022 1:46:27 CH


 Quý II/2022, mặc dù doanh thu thuần tăng trưởng, song do hoạt động tài chính quá kém, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) chỉ có được 36 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.

Quý II/2022, doanh thu thuần của HPX đạt 525 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn suy giảm mạnh, lợi nhuận gộp tăng tới 85%, đạt 280 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, điều đáng buồn là doanh thu tài chính quý II/2022 âm tới 64 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 91 tỷ đồng. Bồi thêm vào đó, chi phí tài chính tăng vọt lên 150 tỷ đồng, tương đương tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã làm sự tiết giảm về chi phí quản lý (giảm 46%) gần như trở thành vô nghĩa.
 
 
Hải Phát Invest (HPX): Hoạt động tài chính 'kéo sập' lợi nhuận quý II
 
Kết quý II/2022, HPX báo lãi trước thuế 36 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HPX đạt 581 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 279 tỷ đồng, tăng 11%. Biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 33,7% của cùng kỳ năm trước lên 48% vào 6 tháng năm nay.
 
Hoạt động tài chính vẫn là nốt trầm lớn khi doanh thu chỉ 10 tỷ đồng trong khi chi phí tới 197 tỷ đồng. Kết quả là 6 tháng đầu năm, HPX chỉ có lãi trước thuế 58 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ.
 
Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của HPX đạt 10.085 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Không có nhiều biến động trong cơ cấu tài sản: đầu tư tài chính ngắn hạn gần như đi ngang, 329 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn 1.710 tỷ đồng, giảm 9%; hàng tồn kho 4.079 tỷ đồng, tăng 7%... Duy chỉ có khoản các khoản phải thu dài hạn 1.318 tỷ đồng, tăng 2,3 lần.
 
Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý II/2022 của HPX là 6.539 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Diễn biến đáng chú ý trong cơ cấu nợ phải trả là khoản nợ vay tăng đáng kể. Cụ thể, tổng nợ vay đạt 5.311 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm; trong đó, vay ngắn hạn 2.059 tỷ đồng, giảm 12%, vay dài hạn 3.252 tỷ đồng, tăng 38%
 
Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đến hết quý II/2022 chỉ còn 177 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm.
 
Vốn chủ sở hữu của HPX gần như không biến động trong 6 tháng, đứng ở mức 3.545 tỷ đồng. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của HPX là 1,84 lần.
 
Về dòng tiền, 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm 620 tỷ đồng, "đỡ" hơn cùng kỳ năm trước (âm 1.550 tỷ đồng), do: trả lãi vay 251 tỷ đồng, tăng tồn kho 217 tỷ đồng, tăng phải thu 172 tỷ đồng, giảm phải trả 152 tỷ đồng.
 
Dòng tiền đầu tư âm 332 tỷ đồng do HPX vẫn miệt mài góp vốn vào đơn vi khác 757 tỷ đồng.
 
Đáng nói, trong bối cảnh đó, dòng tiền vay trả lại của HPX lại ít hơn hẳn năm trước. Vì thế lưu chuyển tiền thuần 6 tháng âm hơn 340 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm tới 53% so với đầu năm, chỉ còn 293 tỷ đồng.
 

Các tin liên quan