VNF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 02/08/2022 2:14:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNF của CTCP Vinafreight như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 369 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A được nhận (369/5*1=73,8) 73 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 73 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Văn phòng CTCP Vinafreight: Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, Số 10 Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam và xuất trình chứng minh nhân dân (căn cước công dân)
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Các tin liên quan