HOT: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc

HOSE - 02/08/2022 3:37:00 CH


Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

Các tin liên quan