ACC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư tài sản cố định và vay vốn NH Vietinbank Đồng Nai

HOSE - 02/08/2022 4:52:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư tài sản cố định và vay vốn NH Vietinbank Đồng Nai như sau:

Các tin liên quan