SHI: Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

HOSE - 02/08/2022 5:24:00 CH


Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đính chính Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

Các tin liên quan