FIR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với cùng kỳ năm 2021

HOSE - 03/08/2022 2:14:00 CH


Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với cùng kỳ năm 2021 như sau:

Các tin liên quan