ACC: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng với CTCP Bệnh viện Mỹ Phước và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

HOSE - 03/08/2022 3:46:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng với CTCP Bệnh viện Mỹ Phước và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc như sau:

Các tin liên quan