SCS: Đính chính thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HOSE - 03/08/2022 3:36:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  như sau:

Các tin liên quan