OPC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thụy Như Hà

HOSE - 04/08/2022 5:12:00 CH


 Đỗ Thụy Như Hà thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC như sau:

Các tin liên quan