TEG: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng bán niên đã soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 04/08/2022 5:11:00 CH


Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng bán niên đã soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan